Mladí hasiči

Většinu našeho volného času věnujeme naším mladším členům našeho sboru, mladým hasičům.
V zimním období, kdy počasí nepřeje a nemůžeme běhat venku,
se věnujeme první pomoci, teorii hasičiny a preventivně výchovné činnosti,
přičemž klademe důraz na týmovou hru.
Spolupracujeme se složkami IZS.
S příchodem jarního období začínáme trénovat fyzičku a
připravujeme se na soutěže v požárním útoku.
Zároveň pořádáme nejrůznější kulturní, společenské i sportovní akce.
Ale abychom šli příkladem, i my vyjíždíme s těžkou technikou
k požárům i živelným katastrofám..

Dvakrát do roka pořádáme den otevřených dveří,
jejichž termíny budou vyvěšeny na našich webových stránkách v kalendáři akcí.
Po domluvě na MHMmlada@seznam.cz je možné se k nám přijít podívat i v jiných termínech.

     
Přípravka Mladší Starší

 

 

Pár fotek